Promena lozinke

Obaveštavamo Vas da privatni korisnici (fizička lica) više ne mogu da administriraju svoje dodatne usluge na ovom portalu. Novi portal za privatne korisnike je Moj Telekom. Na novi portal se prijavljujete sa jedinstvenim nalogom za korisničke portale Telekoma Srbija. Ukoliko ne posedujete ovaj nalog, isti možete da kreirate na samom portalu.